Huom! Osa tämän kaupan toiminnallisuuksista on estynyt! Sivulla asioiminen on sinulle miellyttävämpää kun luet ohjeen kuinka toimia.

KAUPPAHALLI24:N KIRJASTOPALVELUN LAINAUSASIAKKAAN SOPIMUS

1 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Kauppahalli24:n kirjastopalvelun lainausasiakas (myöhemmin asiakas) ja Kauppahalli24 (Seulo Palvelut Oy 2231096- 6) (myöhemmin Kauppahalli24). Kirjasto on kolmas osapuoli, jonka suhdetta asiakkaaseen säätelee käyttösäännöt ja jonka suhdetta Kauppahalli24:ään säätelee erillinen yhteistyösopimus. Asiakkaan tiedot ovat Kauppahalli24:n kirjastopalvelun lainausasiakkaaksi rekisteröitymislomakkeessa. Asiakkaan on oltava Kauppahalli24:n rekisteröitynyt asiakas ja hänellä on oltava voimassa oleva kirjastokortti Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kirjastoon. Asiakas on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Asiakkaan asiakastietoja säilytetään Kauppahalli24:n asiakasrekisterissä. Rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa http://www.kauppahalli24.fi/asiakasrekisteriseloste.

2 Valtakirja

Asiakas allekirjoittaa valtakirjan, jolla Kauppahalli24 valtuutetaan noutamaan varattu aineisto kirjastolta asiakkaalle. Valtakirja on määräaikainen ja asiakas voi peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla valtuutuksen päättymisestä kirjastolle kirjallisesti.

3 Tilaus ja toimitus

Asiakas tilaa varaamansa aineiston kuljettamisen kirjastosta kotiin käyttämällä Kauppahalli24 tarjoamaa tilausjärjestelmää. Tilauksen hyväksymisen jälkeen tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista. Asiakas vastaa siitä, että varattu aineisto on noudettavissa sinä ajankohtana jolle asiakas tilaa kuljetuksen.

Kauppahalli24 toimii asiakkaan varaaman aineiston kuljetuspalvelun tarjoajana. Kauppahalli24 noutaa asiakkaan valtuuttamana aineiston, joka on asiakkaan lainaamaa.

Vastaanottaessaan aineiston asiakas kuittaa aineiston vastaanotetuksi. Kauppahalli24:llä on oikeus tallentaa lainatun aineiston viivakooditietoa

4 Varaus- ja myöhästymismaksut

Asiakkaan tilatessa aineistoa velottaa kirjasto voimassa olevan varausmaksun. Kauppahalli24 ei puutu varausmaksuun, vaan kun kirjat on noudettu maksu lisätään asiakkaan tietoihin kirjastossa. Asiakas näkee HelMet-järjestelmästä mikä on varausmaksujen tilanne. Asiakas voi maksaa maksut pois kirjastossa. Kun maksujen summa ylittää voimassa olevan maksimirajan ei asiakas saa enää varata tai lainata uutta aineistoa. Asiakkaan on huolehdittava itse, että maksuvelka ei nouse yli maksimimäärän.

Kuten varausmaksun myös kirjojen palauttamisen myöhästyminen kerryttää asiakkaan maksuvelkaa. Kauppahalli24 palauttaa aineiston kirjastoon aineiston asiakkaalta noutamista seuraavana arkipäivänä. Asiakkaan vastuulla on, että aineisto ehtii laina-ajan puitteissa takaisin kirjastoon.

5 Kirjastokortin katoaminen ja uusiminen

Asiakkaan kirjastokortin kadotessa asiakas on velvollinen ilmoittamaan kortin katoamisesta kirjastolle ja Kauppahalli24:lle. Uudessa kirjastokortissa on uusi numero ja vanha valtakirja ei enää ole voimassa. Kun asiakas on tehnyt Kauppahalli24:lle uuden valtakirjan uudella voimassaolevalla kirjastokortin numerolla voi asiakas jälleen saada varaamaansa aineistoa kotiin kuljetettuna.

6 Muut sopimusehdot

Kauppahalli24 pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot näkyvät Kauppahalli24 verkkosivuilla. Tilauksiin sovelletaan voimassa olevia sopimusehtoja siinä muodossa kuin ne olivat asiakkaan hyväksyessä tilauksen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa kumman tahansa sopijapuolen toimesta. Molemmat sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämä sopimuksen ehtoja ennen irtisanomista tehtyihin mutta irtisanomisen jälkeen toimitettuihin tilauksiin.