Toggle Nav

Ajankohtaista

Tulevaisuuden kauppahalli osana MeHeFo-tutkimusprojektia

Tulevaisuuden kauppahalli osana MeHeFo-tutkimusprojektia

Seulo Palvelut Oy ja sen ruokaverkkokauppa Kauppahalli24 ovat mukana VTT:n, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston vetämässä yrityskonsortio-hankkeessa Me, My Health and My Food (MeHeFo). MeHeFo-konsortion yhteisenä tavoitteena on vaikuttaa ennakoivan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin jalkauttamiseen kuluttajien ruokavalio- ja ostopäätösten kautta. Kauppahalli24:n tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa asiakkaille monipuolinen, laadukas ja henkilökohtainen eri kumppanien tarjonnan yhdistävä kauppapaikka helpottamaan arjen terveellisempiä valintoja.

Marraskuun 2022 aikana Kauppahalli24 pilotoi oman digitaalisen kauppapaikan, joka mahdollistaa uudentyyppisen tavan ostaa. Samalla testataan kuluttajakanavan yksilöllistäviä toiminnallisuuksia yhdessä MeHeFo-konsortion kanssa. Tämä liittyy MeHeFo-konsortion tutkimusprojektiin, jossa rakennetaan muun muassa ns. testidata-alusta. Testidata-alustan yksilöllisten taustaparametrien ja toteuttamiskelpoisten rajapintojen avulla saadaan käsitys, miten myös verkkokauppaa voi kehittää käyttäjäystävällisesti tukemaan kuluttajien terveellisiä ja henkilökohtaisia valintoja.

Kauppahalli24:n rooli MeHeFo-tutkimusprojektissa on toimia tukena ja ruokakauppa testiympäristönä, missä varsinainen elintarvikkeiden ostaminen tapahtuu. Tutkimusprojektin avulla saadaan tietoa kuluttajien näkemyksistä ja odotuksista yksilöityä palveluntarjontaa kohtaan. Kuluttajien käyttäytymisen pohjalta voidaan välittää tietoa mm. elintarvikevalmistajille, jotta he voivat valmistaa kysyntää vastaavia ja terveyttä edistäviä elintarvikkeita.

Loppuvuoden Kauppahalli24:n kauppapaikan pilotoinnin aikana tulemme panostamaan merkittävästi myös näkyvyyteen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Tulevaisuuden tavoitteena on testata kauppapaikan toiminnallisuuksia myös yrityskanavan asiakasrajapinnassa. Pilotoinneista saatuja tuloksia ja kokemuksia jaetaan MeHeFo-konsortiolle molemminpuolisen hyödyn ja tuen saavuttamiseksi.

#MeMyHealthMyFood

Jaa artikkeli: