Toggle Nav

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1 Rekisterin pitäjä

Kauppahalli24
Seulo Palvelut Oy
Viinikankaari 6, 01530 Vantaa
Puhelin: 040 126 2979
Sähköposti: asiakaspalvelu@kauppahalli24.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Aho
asiakaspalvelu@kauppahalli24.fi

3 Rekisterin nimi

Kauppahalli24:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneiltä asiakkaalta kerätään pakollisena tietona seuraavat tiedot:

sukunimi ja etunimi
osoite, postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite.

Lisäksi asiakas voi halutessaan kertoa perheprofiilistaan, sekä palveluista jotka kiinnostavat häntä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat asiakkaat itse luovuttavat tiedot ja vastaavat niiden
oikeellisuudesta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakaspalvelussa ja tuotannossa tarvittavat tiedot luovutetaan tarpeelllisislta osin sen organisaation ja henkilöstön käyttöön, jotka vastaavat kyseisestä prosessin osasta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

9.1 Manuaalinen aineisto
Aineisto ei ole manuaalisessa muodossa.
9.2 ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietojen käyttö on rajattu niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä asiakassuhteen hoitamisessa. Rekisteriä säilytetään salasanalla suojattuna.