Toggle Nav

KAUPPAHALLI24:N TOIMITUSEHDOT

Päivitetty 19.11.2015

 

1. Yleistä

Tervetuloa Kauppahalli24 -verkkokauppaan! Nämä ehdot ovat Seulo Palvelut Oy:n / Kauppahalli24:n (jäljempänä ”Kauppahalli24”) -verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa”) sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan Kauppahalli24:n Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Kauppahalli24:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

 

2. Verkkokaupassa asiointi

Verkkokaupassa voi tehdä ostoksia rekisteröityneenä. Alle 18-vuotias voi tehdä ostoksia vain vanhempansa tai muun laillisen huoltajansa etukäteissuostumuksella.

Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jotta Kauppahalli24 voi palvella Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteröityneen Asiakkaan tulee viivytyksettä päivittää tietonsa asiakastilinsä kautta tai ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Kauppahalli24:lle.

Asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausvahvistus/kuitti toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse, ja Asiakas näkee tilauksensa myös asiakastilinsä kautta. Rekisteröidyttyään asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Mikäli Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun taikka hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Kauppahalli24:lle. Kauppahalli24:llä on oikeus oma-aloitteisesti jäädyttää Asiakkaan tunnukset, mikäli Kauppahalli24 epäilee, että tunnuksia väärinkäytetään.

 

3. Henkilötietojen käsittely

Kauppahalli24 käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

 

4. Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen

Tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) tilaaminen tapahtuu siten, että Asiakas valitsee haluamansa Tuotteet ostoskoriin, minkä jälkeen Asiakas vie tilauksen loppuun Verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakas voi muuttaa ostoskorinsa sisältöä tilauksen maksamiseen saakka. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tilauksensa sisältö ennen tilauksen loppuun viemistä. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen/kuitin antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 

5. Toimitusalueet

Kauppahalli24:n kulloinkin valittavissa olevat toimitusalueet ovat nähtävillä Verkkokaupan Info-sivuilla. Toimitusalueet ovat kaikki Manner-Suomessa, vaikka toimitusaluetta määrittävä postinumero kattaisi myös saaristoaluetta, jonne ei ole kiinteää ajoyhteyttä.

 

6. Hinnat

Tilauksen kokonaishinta koostuu Tuotteiden hinnoista, toimitusmaksusta, mahdollisista palvelumaksuista ja mahdollisista maksutapaan liittyvistä kuluista.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuote- / palvelutiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa/kuitissa.

Tilatessaan Asiakas valitsee tilattavan Tuotteen ja määrittää Tuotteen määrän joko kappalemääräisesti tai vaihtuvamääräisesti painon mukaan (kg-hinnoiteltu). Vaihtuvamääräisiä Tuotteita toimitettaessa Kauppahalli24 kerää mahdollisimman tarkkaan tilatun määrän kyseistä Tuotetta. Tuotteiden luonteesta ja rakenteesta riippuen toimitusmäärä voi kuitenkin poiketa tilausmäärästä, jolloin tuotteen lopullinen hinta määräytyy Tuotteen toteutuneen toimitusmäärän mukaan. Arviopainoa pienemmän tuotteen osalta liikaa veloitettu summa palautetaan Kauppahalli24-tilille. Kauppahalli24-tilin saldon voi käyttää seuraavan tilauksen maksamisessa tai saldon voi siirrättää omalle pankkitilille. Kiinteämääräiset tuotteet myydään tilaushetkellä voimassa olevalla kappalehinnalla. Vaihtuvamääräiset tuotteet myydään tilaushetkellä voimassa olevalla yksikköhinnalla.

Kauppahalli24 pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja. Kauppahalli24 pyrkii siihen, että Verkkokaupassa esitetyt hinnat olisivat aina oikeat ja ajantasaiset, mutta ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Verkkokaupassa ollut virheellinen hintatieto poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellinen hinta ei sido Kauppahalli24:ää.

 

7. Tuotteiden saatavuus

Kauppahalli24:n verkkokaupassa Tuotteet tilataan yhteistyökumppaneilta vasta, kun Asiakas on tehnyt tilauksen.

Kauppahalli24 ei voi myöntää mitään takuita Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Verkkokaupan tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia Tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Vakiovalikoimaankin kuuluvat Tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi. Kauppahalli24 pyrkii pitämään Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot saatavilla olevista tuotteista. Mikäli tilattu Tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan, palauttaa Verkkokauppa tuotteesta maksetun hinnan Asiakkaan Kauppahalli24-asiakastilin saldolle.

 

8. Tilausvahvistus/kuitti

Asiakkaalle lähetetään onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus/kuitti, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat. Mikäli Asiakas on rekisteröitynyt Verkkokaupan Asiakkaaksi, voi Asiakas tarkistaa tilauksen sisällön sekä tilaushistoriansa myös kirjautumalla asiakastililleen. Kauppahalli24:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

 

9. Toimitustavat ja toimituksen vastaanotto

Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle kotiinkuljetuksena Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kulloinkin valittavissa olevat toimituspäivät ja kellonajat ovat nähtävillä Verkkokaupan info-sivuilla. Arkipyhien ja muiden poikkeusajankohtien osalta sovelletaan kulloinkin Verkkokaupassa ilmoitettavia poikkeuksellisia tilausmääräpäiviä.

Mikäli Asiakas tilauksen tehtyään toivoo muutosta toimitusaikaan, tulee hänen olla yhteydessä Kauppahalli24:n asiakaspalveluun ja tiedustella, onko toivottu muutos mahdollinen. Kauppahalli24 pyrkii toteuttamaan Asiakkaan muutostoiveet, muttei voi sitä taata mm. kuljetusaikataulujen ja -reittien vuoksi.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Kauppahalli24 pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta.

Asiakas sitoutuu järjestämään toimituksen vastaanoton niin, että Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on vastaanottamassa toimitusta tilauksen yhteydessä määritetyllä aikavälillä. Kauppahalli24 takaa kylmäsäilytystä vaativien Tuotteiden kylmäketjun säilymisen tilauksessa vahvistetun toimituksen aikavälin ajaksi ja kunnes toimitus on luovutettu Asiakkaalle tai jätetty Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan, mikäli asiakas on kirjallisesti tai sähköisesti jättöön luvan antanut. Kauppahalli24 ei ole vastuussa siitä, mikäli Asiakas ei hoida kylmäsäilytystä vaativia Tuotteita asianmukaiseen kylmäsäilöön sen jälkeen kun toimitus on luovutettu.

Jos Asiakas tai hänen valtuuttamansa ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta sovittuna aikana, voi kuljettaja jättää toimituksen ovelle, mikäli asiakas on tähän luvan antanut. Jos vastaanottaja ei ole paikalla eikä lupaa jättöön ole annettu, palautuu toimitus takaisin keräilyterminaaliin. Mikäli saman päivän aikana saadaan Asiakas tavoitettua ja toimitus toimitettua, veloitetaan Asiakkaalta ylimääräisestä toimituskäynnistä 20€ lisämaksu, minkä Asiakas on velvollinen maksamaan. Mikäli Asiakasta ei saada kiinni saman päivän aikana, Kauppahalli24:llä on oikeus veloittaa koko tilauksen hinta toimitus- ja mahdollisine palvelumaksuineen, vaikkei toimitusta saada tehtyä. Kauppahalli24 säilyttää ei-pilaantuvia tuotteita 30 vuorokauden ajan toimitusyrityksestä tiloissaan, joista Asiakas voi ne käydä noutamassa. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi pyytää uutta toimitusta, josta Asiakas on velvollinen maksamaan 20€ lisämaksun.

Kauppahalli24 ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Kauppahalli24:lle tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

 

10. Toimitusmaksu

Kauppahalli24:n kulloinkin voimassa olevat toimitusmaksut ovat nähtävillä Verkkokaupan info-sivuilla. Sovellettava toimitusmaksu näytetään lisäksi Asiakkaalle tilauksen yhteydessä ennen kuin asiakas vahvistaa tilauksen.

 

11. Maksaminen

Asiakas valitsee maksutavan tilaushetkellä Asiakkaalle tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tuotteet ja niiden toimituskulut ja mahdolliset palvelumaksut maksetaan tilauksen yhteydessä Verkkokaupassa ilmoitetuilla maksutavoilla.

Kauppahalli24 voi veloittaa eri maksutavoista aiheutuvia kuluja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksutavan mahdollinen kustannus on nähtävissä maksutavan valintahetkellä.

Vahvistaessaan tilauksen Asiakas sitoutuu maksamaan tilaamansa Tuotteet valitsemallaan maksutavalla. Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Veloitus suoritetaan tilaushetkellä. Toimituksen yhteydessä vaihtuvamääräisten tuotteiden määrä täsmäytetään ja palautettava summa siirretään asiakkaan Kauppahalli24-tilille saldoksi. Vaihtuvamääräisten tuotteiden täsmäytyksessä Kauppahalli24 ei veloita enempää kuin mikä alkuperäisen veloituksen määrä on ollut. Kauppahalli24-tilille voidaan hyvittää myös mahdolliset tuotepuutteet ja muut hyvitykset. Vaihtuvamääräisten tuotteiden täsmäytyksestä ja tuotepuutteista asiakas saa sähköpostiin hyvityskuitin. Asiakas voi käyttää Kauppahalli24-tilin saldon ¬uuden tilauksen maksamisessa tai Asiakas voi siirrättää saldon omalle pankkitilille.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Kortilla maksettaessa verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa tuotteet asiakkaalle. Visa, Visa Electron ja MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Visma Pay toimii myyjänä ja maksun saajana, ja vastaa täten korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Maksun saajana näkyy Visma Pay / Paybyway Oy.
Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Visma Payn SSL-suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Korttimaksamisessa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan.

Visma Payn kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

Lisätietoja Jousto-laskusta osoitteessa www.jousto.com.

 

12. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa Tuotteet ja että Tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Kauppahalli24:n asiakaspalveluun (puh: 040 126 2979, sähköposti: asiakaspalvelu@kauppahalli24.fi).

Toimituksessa tai Tuotteissa todetuissa kuluttajansuojalain tarkoittamissa viivästys- tai virhetilanteissa sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä viivästyksen ja virheen seuraamuksista.

 

13. Ylivoimainen este

Kauppahalli24 ei ole vastuussa sellaisesta Tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Kauppahalli24:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Kauppahalli24 noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

 

14. Evästeet

Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten Verkkokauppaa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Verkkokaupan sivuja Asiakas on selannut, mistä Asiakas on tullut Verkkokauppaan ja mitä selainta Asiakas käyttää. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta Kauppahalli24 voi palvella Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen (myös ns. Retargeting).

Retargeting-mainonnassa myös muilla verkkosivustoilla mainoksissa voi näkyä tuotteita jotka liittyvät Asiakkaan käyttäytymiseen Verkkokaupassa. Kauppahalli24 ei luovuta kerättyä tietoa kolmansien osapuolien markkinointikäyttöön. 
Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan tai poistamalla evästeet Verkkokaupassa asioinnin jälkeen, mutta tällä on vaikutusta Verkkokaupan käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

 

15. Ehtojen muuttaminen

Kauppahalli24 pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Tilauksiin sovelletaan niitä Ehtoja, jotka olivat voimassa Asiakkaan tehdessä tilauksen.

 

16. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

17. Muut ehdot

Kuluttajansuojalain 6 luvun nojalla Asiakkaalla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta tilatessaan elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

18. Asiakaspalvelu

Asiakasta kehotetaan kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa kääntymään Kauppahalli24:n asiakaspalvelun puoleen:
puh: 040 126 2979
sähköposti: asiakaspalvelu@kauppahalli24.fi.

 

19. Verkkokaupan ylläpitäjä

Verkkokauppaa ylläpitää:
Seulo Palvelut Oy / Kauppahalli24
y-tunnus: 2231096-6
Juurakkotie 6
01510 VANTAA
Puh: 040 126 2979
Sähköposti: asiakaspalvelu@kauppahalli24.fi